Sv. Anna u hřbitova

Socha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitova

Socha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitovaSocha sv. Anny u hřbitova

Socha sv. Anny u hřbitova, 1769

Na dvou stupních stojí sokl v půdorysu ve tvaru kříže, na něj nasedá hranolový podstavec z obou stran podepřený volutovými křídly. V čelní straně podstavce je reliéf světice a nad ním je zlacený nápis: „S ANNA ORA PRO NOBIS“. Na zadní straně podstavce je datace: 1769. Volutová křídla jsou zdobena rytým rámcem. Podstavec zakončuje profilovaná, ve středu segmentově prohnutá římsa. Postava sv. Anny stojí na stylizované skále, figura je zobrazena v kontrapostu, pravou nohu má vykročenou a oběma rukama přidržuje u pravého boku otevřenou knihu (Písmo), hlava je otočena k levému rameni. Celá postava je zahalena do pláště, který volně splývá od hlavy přes celou figuru. Zezadu je na hlavě připevněna zlacená paprskovitá svatozář. Postava je pojata dynamicky s expresivním výrazem ve tváři.

 

STAV: dobrý, po renovaci

 

MATERIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 28. 2. 2008, 8. 8. 2012, 23. 3. 2016, Ivana Valentová.

 

LITERATURA:

Socha je zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1154, parc. číslo 1588 o.p.

 

Jde o kvalitní barokní sochu.

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=534274&sequence=2&mode=fulltext&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/17511

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.