Socha Panny Marie na návsi, 1897

Moravičany, socha Panny Marie na návsi

Socha Panny Marie na návsi, 1897

Odstupněný sokl je umístěn na jednom stupni, v pravém dolním rohu stupně je nápis: „HAVLÁSEK OLOMOUC“.  Na sokl navazuje hranolovitý podstavec, který má v čelní části mramorovou desku ze zlatým nápisem: „MARIA! ÚTOČIŠTĚ HŘÍŠNÍKU, POTĚŠENÍ ZARMOUCENÝCH, POMOCNICE KŘESŤANŮ, ORODUJ ZA NÁS!“ Vzadu na podstavci je zlatě datace: 1897. Profilovaná římsa odděluje podstavec od kanelovaného dříku zakončeného korintskou hlavicí, na kterou nasedá socha P. Marie s Ježíškem a se svatozáří. Sloup je oplocen nízkým želeným plůtkem.

 

STAV: na sloupu jsou zbytky původní polychromie – červená barva šatů P. Marie, zlacení ozdob hlavice, pískovec místy zvětrán

MATERIÁL: pískovec, kov

 

LITERATURA:

Novák, J.: Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 119.

Starší nese nápis a letopočet: „Zhotovil Jan Malek 1703.“ Roku 1897 měla být socha odstraněna, ježto sloup, na němž stála, byl rozpukaný a sešlý. Dobrodinci přispěli na novou sochu, kterou zhotovil olomoucký kameník Havlásek za 700 zlatých. Socha byla postavena před dům č. 62. Reversem, který podepsal starosta Vincenc Navrátil s jedenácti členy obecního výboru dne 13. dubna 1898, zavázala se obec udržovat sochu „vždy v dobrém stavu“. Stará socha měla být postavena do výklenku v průčelí kněžské hrobky. Sousedé však si nedali památnou sochu vzít, a tak zůstaly na návsi obě.

 

Fotografie z 5. 10. 2006.

 

N 49° 45,403‘

E 16° 57,621‘

257 m

Garmin GPSmap 60CSx