Sv. Jan Nepomucký u kostela

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

Socha sv. Jana Nepomuckého, 1889

Před kostelem Povýšení sv. Kříže stojí vpravo vedle schodů socha sv. Jana Nepomuckého. V horní části odstupněný sokl s konkávně vybranými stranami a rovnými rohy je posazen na jednom stupni. Na sokl nasedá hranolový podstavec, jehož hrany se směrem dolů rozbíhají do volutových křídel, která mají stejný půdorys jako sokl. Tělo podstavce je zdobeno rytými rámci, v čelní straně je nápis: Postaviti dali manželé Ant. a Anna Žváčkovi z Dubicka čís. 25. Na zadní straně je uvedena datace L.P. 1889. Podstavec zakončuje profilovaná římsa, pod ní je vpředu zavěšena plechová lucerna. Vrchol tvoří socha sv. Jana Nepomuckého oděného v barokní kněžský šat, na hlavě má biret a v rukou drží křížek s Kristem. Na pravé straně soklu je v levém horním rohu nápis: J. KUBITSEK, MOLETINE.

 

STAV: Pískovec je na některých místech zvětralý, Jan má uražený ukazováček na levé ruce.

 

MATERIÁL: pískovec, plech, sklo

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Severní Morava, sv. 62, Šumperk 1991, s. 41–52.

 

Socha je součástí areálu kostela Povýšení sv. Kříže, který je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 881.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-povyseni-sv-krize-se-hrbitovem-535762

 

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/14982

http://www.jankopa.cz/wob/DH_008.html

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/dubicko/dubicko.htm

https://www.krasnecesko.cz/lokality.php?h=0&stranka=1&jmeno=dubicko