Socha Panny Marie na návsi, 1703

Socha P. Marie na návsi, barokní, 1703

Na jednom stupni odstupňovaný nízký sokl, na který navazuje hranolovitý podstavec. Ve spodní části podstavce nápis: „JAN MALEK 1703“. Nad ním v kartuši radlice, zbývající tři strany jsou zdobeny diamantovým motivem. Podstavec je zakončený profilovanou římsou, ze které vyrůstá vysoký válcovitý dřík – toskánský sloup. Vrchol tvoří sousoší P. Marie držící v jedné ruce Ježíška, v druhé jablko.

 

STAV: drobné nečistoty a pískovec zvětrán na některých místech, sloup P. Marie je uveden v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 1059

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Novák, J.: Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 119.

Starší nese nápis a letopočet: „Zhotovil Jan Malek 1703“. Roku 1897 měla být socha odstraněna, ježto sloup, na němž stála, byl rozpukaný a sešlý. Dobrodinci přispěli na novou sochu, kterou zhotovil olomoucký kameník Havlásek za 700 zlatých. Socha byla postavena před dům č. 62. Reversem, který podepsal starosta Vincenc Navrátil s jedenácti členy obecního výboru dne 13. dubna 1898, zavázala se obec udržovat sochu „vždy v dobrém stavu“. Stará socha měla být postavena do výklenku v průčelí kněžské hrobky. Sousedé však si nedali památnou sochu vzít, a tak zůstaly na návsi obě.

 

Sloup se sochou Panny Marie z roku 1703 má své osudy spojené s mariánským sloupem stojícím na náměstí. Roku 1897 bylo rozhodnuto, že sloup bude odstraněn, byl v té době rozpukaný a socha měla být přemístěna do niky kartuziánské kaple na hřbitově. Následující rok zde byl postaven druhý mariánský sloup, zbožní občané však starý strhnout nenechali, a tak tu podnes stojí vedle sebe oba dva.

http://www.regionmohelnicko.cz/cil/241/popis

 

Fotografie z 5. 10. 2006.

 

N 49° 45,414‘

E 16° 57,597‘

257 m

Garmin GPSmap 60CSx