Sloupová boží muka v poli

Úsov, sloupová boží muka v poli na pravé straně cesty ze Stavenice do ÚsovaÚsov, sloupová boží muka v poli na pravé straně cesty ze Stavenice do Úsova

Sloupová boží muka v poli na pravé straně cesty ze Stavenice do Úsova, 1667

Pískovcová pilířová boží muka mají půdorys čtverce, sokl je zdoben ze všech stran diamantovým motivem a je zakončen profilovanou římsou. Na ni nasedá hranolový dřík o stejném půdorysu jako sokl, hrany má sražené a je zakončený profilovanou úzkou římsou, která nese hranolový vrcholový díl. Ten má ze všech stran mělké niky, z čelní strany je v nice reliéf Krista na kříži a nad tím datace: Anno 1667, v protilehlé nice je reliéf s křížem, kopím, houbou a žebříkem – nástroje mučení Krista. Vrchol tvoří profilovaná římsa ze všech stran vypnutá do trojúhelníku.

 

 

STAV: Pískovec je narušen zvětráním, dřík se soklem zpevňují železné pásy, římsa na vrcholu dříku má uražené 2 rohy.

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Raně barokní pilířová boží muka z r. 1667 naleznete 200 metrů za obcí v poli na cestě do Stavenice.

Zdroj: http://www.znatemapu.cz/drobne-pamatky-usova

 

http://www.drobnepamatky.cz/node/11418

http://pamatkovykatalog.cz/?element=538394&sequence=1683&page=68&action=element&presenter=ElementsResults

 

Moravský sever č. 6, 7. únor 2000.

 

Zapsáno v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1169, parc. číslo 752 o. p.

 

Fotografie ze dne 19. 10. 2006, Jaromír Mašek.