Sloup se sv. Trojicí v centru

Rájec, sloup se sv. Trojicí ve středu obceRájec, sloup se sv. Trojicí ve středu obceRájec, sloup se sv. Trojicí ve středu obce

Rájec, sloup se sv. Trojicí ve středu obce

Sloup se sv. Trojicí ve středu obce, 1892

Na dvou stupních je umístěn podstavec čtvercového půdorysu, který přechází v šestihran, nahoře odstupňovaný. Na něj nasedá sokl stejného půdorysu, každá strana je zdobena zahloubeným obdélným rámcem. V čelní straně je uprostřed zasazena tabulka s textem: „Sousoší Nejsvětější Trojice bylo postaveno v roce 1892 na náklady manželů Josefa a Anny Chrastilových z Rájce, čp. 32 a předáno do opatrovnictví obce Velkorájecké. Na přelomu let 1999 a 2000 bylo sousoší opraveno, částečně nákladem obce a částečně nákladem občanů, prostřednictvím dobrovolné obecní sbírky. Obci Rájci bylo sousoší Nejsvětější Trojice předáno po opravě v dubnu roku 2000. Opravy prováděli Lubomír Tesák a Martin Beneš – kamenosochaři z Olomouce. Tabulku s nápisem vyhotovil Jan Malucha – kamenosochař ze Zábřeha.“ Následuje jednoduchá římsa, na kterou nasedá šestihranný sloup, spodní část je zdobena zahloubenými rámci a oddělena jednoduchou římsou. Zbytek sloupu se nahoru zužuje a je po celé délce také zdoben zahloubenými rámci, čelní rámec je zdoben květinovým ornamentem. Sloup je zakončen akantovou hlavicí, která nese sousoší Nejsvětější Trojice – vlevo Kristus, vpravo Bůh Otec, mezi nimi je sluneční kotouč s paprsky a s holubicí uprostřed.

 

STAV: celkem dobrý, po renovaci

 

MATERIÁL: pískovec

 

 

LITERATURA:

Manželé zdejší Josef a Anna Chrastilovi dali r. 1892 svým nákladem postaviti sochu Nejsvětější Trojice z pískovce, kterou zhotovil Josef Kubíček, sochař v Maletíně. Revers obce z 20. června 1893, zemského výboru z 2. IX. 1893 č. 37 320. Dne 5. července 1894 v den sv. věrozvěstů Cyrila a Metoděje posvětil P. Vincenc Tesař, děkan zvolský, za asistence P. Jana Kolčavy, faráře postřelmovského, a dp. Františka Klemše, faráře cotktytelského, kříž u školy a sochu sv. Trojice.

Valentin Fridrich: Kronika vesnice Rájce, I. díl, s. 23, rukopis, 1924.

 

http://www.drobnepamatky.cz/node/15254

 

 

Fotografie ze dne 12. 5. 2013, Mária Kudelová.