Morový sloup

Sloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny Marie

Sloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny MarieSloup se sochou Panny Marie

Sloup se sochou Panny Marie, 1716

Na třech stupních stojí hranolový sokl, který má ve všech čtyřech stranách v zahloubených rámcích reliéfy – symboly pěti ran Kristových, mariánský monogram, monogram Krista IHS se třemi hřeby v paprsčitém kotouči a reliéfní poprsí sv. Jana Nepomuckého. Na rámu nad reliéfy je tesaný text: „RENOV / IM / IAH : /1868 VON D: FRAU / ANTONIA SCHULZ / GEB. BARTUSCH.“ Nad reliéfem pěti ran Kristových je na plintu pod sloupem nápis: „RE 1852“ a nad reliéfem s písmeny IHS je datace: „1716“.

Sokl je zakončen profilovanou římsou nesoucí hladký sloup zakončený čtyřbokou hlavicí s okřídlenými hlavičkami andílků, které jsou zlacené. Na hlavici je postavena figura Panny Marie s Ježíškem sedícím na její pravé ruce a držícím jablko, v levé ruce drží Marie žezlo. Koruny a královské atributy jsou pozlaceny.

 

STAV: restaurováno v letech 2012–2013

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 1. 10. 2007, 1. 11. 2013 a 26. 9. 2016, Ivana Valentová.

 

 

LITERATURA:

Mariánský sloup je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1152.

https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=535026&sequence=5&mode=fulltext&region%5B0%5D=Olomouck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=%C5%A0umperk&municipality%5B0%5D=%C5%A0t%C3%ADty&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

 

Sloup se sochou Panny Marie byl postaven v roce 1716 na památku ukončení morové epidemie, která postihla tehdejší Šilperk (dnes Štíty) v letech 1713–1715. Patří mezi nejstarší kamenosochařské památky ve Štítech. Jedná se o barokní skulpturu s prvky lidového charakteru.

Během let prošel několikrát renovacemi, a to v roce 1852, 1868, 1996 a naposledy v letech 2012–2013.

Valentová, I.: Střípky ze Šilperska a Štítecka. Morový sloup se sochou Panny Marie – 300 let. Štítecký list, 5. 12. 2016, č. 6, s. 10.

http://www.stity.cz/wp-content/uploads/2016/12/%C5%A0t%C3%ADteck%C3%BD-list-%C4%8D.6-2016.pdf   (PDF)

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/13282

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

https://www.turistika.cz/mista/stity-barokni-morovy-sloup-se-sochou-panny-marie/detail

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.