Socha Panny Marie na sloupu

Loštice, sloup se sochou P. Marie na polní cestě k Palonínu, 1779. Loštice, sloup se sochou P. Marie na polní cestě k Palonínu, 1779. Loštice, sloup se sochou P. Marie na polní cestě k Palonínu, 1779.

Sloup se sochou P. Marie na polní cestě k Palonínu, 1779

Socha stojí před rodinným domem na hranici intravilánu města. Původně stála v poli u cesty na Palonín, na pozemku č. 540, označeném jako obecní pastvina. Je zaznamenána v mapách stabilního katastru z roku 1834. Vzhledem k rovinaté krajině je socha vizuálně propojená s křížem, který stál u původní cesty (dnes v poli), tak jako tato socha s kapličkou sv. Pavlíny v Paloníně. (Koudelková,N., 2013)
Mariánský sloup je postaven na hranolovitém soklu, na kterém je usazen podstavec. V horní části odstupněný podstavec posunut a pootočen oproti soklu a nese na pravé straně na vyšším segmentu nápis: FVNDIRET VON CAROLVS PATSCH a ve druhém řádku nápis: IOHANN NEP. 1779 HLADISCH. Na spodním segmentu je datace 1816. Z podstavce vyrůstá hladký sloup (toskánský), který na patce nese nápis: HATLÁNEK. Sloup je zakončený plastikou modlící se P. Marie. Světice má přehozený plášť přes ramena, ruce má sepnuté k modlitbě a přes pravé předloktí má navlečený růženec.
 
STAV z roku 2006: pískovec je narušený, na podstavci zvětralý, částečně odpadaná horní vrstva, u patky sloupu část chybí, P. Marie má bílý šat. Vzadu na soše exkrementy holubů. Pootočení bylo způsobeno pravděpodobně při obhospodařování pole, ve kterém socha stojí.
Socha byla v roce 2011 restaurována.
MATERIÁL: pískovec
 
LITERATURA:
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.15.
 
Fischer, R. Kříže a boží muky v Lošticích. Separát. 4 str.
 
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
Na cestě k Palonínu stojí kamenný sloup se sochou P. Marie od Karla Patsche z domu č. 13, postavený r. 1779. Udržovací fond je 6 zl. 30 kr. Má nápis Fundirat von Caroslu Patsch – Johanes Hladisch 1779.
 
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 68.
 
Fotografie ze dne 9.10.2006, foto Mária Kudelová
 
N 49° 44,281‘
E 16° 56,632‘
277 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx