Kríž – torzo, 1820

Torzo kříže, 1820 Torzo kříže, 1820 Torzo kříže, 1820 Torzo kříže, 1820 Torzo kříže, 1820 

 

Torzo kříže, 1820

Samostatně stojící kříž v poli mezi Slavoňovem a hlavní silnicí Vlachov–Zvole. Původně zde vedla polní cesta. Na sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí nasedá podstavec. V dolní části podstavce je rytý rámec s rozvilinovým dekorem. Střední část je zdobena reliéfem Panny Marie se zcela zničenou hlavou. Reliéf je orámován ozdobnými ornamenty: v horní části jsou zdobené oblouky stočené ve středu do volut, pod volutami se nachází část rozety; po stranách jsou boltce a pod nimi listy a květy, dále směrem dolů penízkový ornament. Podstavec podpírají dvě volutová křídla, která jsou zakončena dole i nahoře volutami a zdobena rostlinným ornamentem a plastickými liniemi. Na bocích podstavce jsou ryté rámce v rozích s kolečkem. Na zadní straně nápis: Dieses Kreutz ist / erichtet von / Franz Mannel / im Jahre 1820.

Podstavec je zakončen bohatě členěnou segmentově vypnutou římsou, v jejímž středu je reliéf holubice. Na římsu nasedá dřík kříže, který má ve spodní části reliéf kamení, na kterém je lebka se zkříženými kostmi, hadem a jablkem. V horní části je dřík zdoben květinovým reliéfem a zakončen římsou. Kříž je ulomený, jeho dvě části leží na zemi vedle podstavce.

STAV: V roce 2009 stav před restaurováním, torzo; v roce 2010 byl kříž restaurován za přispění Olomouckého kraje, darů farníků a Římskokatolické farnosti Mohelnice a byl přemístěn o několik metrů dále.

MATERIÁL: pískovec

(201)   N 49° 49,397‘

            E 16° 53,971‘

274 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx

 

Fotografie ze dne 30. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

Dílo vykazuje shodné prvky se sochou sv. Jana Nepomuckého v Dolním Bušínově z roku 1819 a se sochou sv. Jana Nepomuckého v Bludově. Pocházejí pravděpodobně z dílny kamenického mistra Františka Melnického z Lanškrouna.

Viz John, František – Pátek, Aleš: Drobné sakrální památky Zábřeha a okolí, 2005.

 

Vykazuje shodné prvky i s křížem v Dlouhé Vsi (245) z roku 1819, kde je signatura KH nebo KR.

V létě 2009 OÚ ve Slavoňově jednal o opravě památky a jejím přemístění na náves.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/14575

https://www.lukavicenamorave.cz/fotogalerie/431-restaurovani-kamenneho-krize-u-slavonova-v-roce-2009

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/slavonov/slavonov.htm