Podolíčko, kříž za vsí

obrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázek

Podolí, kříž na cestě za vsí severně od obce, 1857

Na dvou stupních stojí nižší hranolový sokl, na jehož čelní straně je reliéf s nástroji umučení Ježíše Krista (kopí, houba na holi, důtky, metla a nádoba s provazem). Sokl je v horní části odstupňován v hranolový podstavec. Podstavec je ze tří stran ozdoben reliéfy, které jsou umístěny v mělkých nikách. Na čelní straně je reliéf Panny Marie Bolestné, oba boční kraje jsou zvýrazněny plastickými pásy, které přecházejí do horní části soklu a jsou zdobeny lístkovým dekorem spojeným ve středu kvítkem. Na pravé straně podstavce je zobrazen sv. Isidor – klečící muž u kaple; na levé straně je sv. Kateřina s kolem. Zadní strana podstavce nese ve vpadlém rámci německý nápis kapitálkami: ZUR  EHRE  GOTTES / ERRICHTET VON / ISIDOR u. KATHA / RINA KUNSTFELD / VON KLEIN POIDL. Pod tím je kurzívou datace: Im Jahre 1857. Podstavec je zakončen profilovanou římsou, která nese hranolový dřík s reliéfem kalicha s obilnými klasy a vinnou révou. Dřík je zdoben ze tří stran v horní i dolní části pásem s ornamentálním dekorem. Profilovaná římsa s trojúhelníkovým štítem je pouze ze tří stran a původně nesla patrně kříž. Ten je nahrazen litinovým křížem s oválnou tabulkou a korpusem Krista.

 

STAV: na reliéfech jsou patrné zbytky polychromie (převážně červená a šedá barva), nepůvodní litinový kříž je spojen s dříkem pomocí kovové opěry

 

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

Fotografie ze dne 22. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/17687

 

 

(181) N 49° 47,045‘

E 16° 53,208‘

332 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx