Pieta na silnici k Moravičanům

Loštice, Pieta na silnici k Moravičanům Loštice, Pieta na silnici k Moravičanům Loštice, Pieta na silnici k Moravičanům

Pieta na silnici k Moravičanům, 1735

Socha stojí na konci města, na okraji pole, vedle silnice, která vede nad dálnicí a dále na Moravičany. Původně zde byla křižovatka s bývalou cestou v poli kolem kapličky v Moravičanech, která však byla zrušena, čímž byl původní význam sochy potlačen. Kolem sochy jsou vysazené dvě Lípy srdčité.
Na jednom stupni je posazen dvakrát odstupňovaný hranolovitý sokl, na který navazuje podstavec v čelní části zdobený reliéfem. Přední boční hrany postavce mají rytý rámec, který přechází v horní polovině do voluty, pod kterou jsou tři zvonečky (místo hrany). Ve středu plochy podstavce je plastickou volutou podepřená reliéfní kartuš s nápisem a chronogramem: SANCTA MATER IESV TIBI ASERVO TVO IOANNE PVDILLAVS ATQVE HONOR.
Vzadu je reliéfní kříž, který má v ramenech vyrytu dataci 1735, vlevo od kříže černě malovaný nápis: Obnoveno skrzevá Rozáliji Pleskalovu z Loštic. V pravé části od kříže nápis taktéž černě malovaný: L.P. 185 (-) malováno od Františka Havelky.
Vlevo na straně k Palonínu je nápis v rytém rámci s prolamovanými rohy: „Kteří lide tou cestou gidete pozdravte Krista pana, maticku bozi a u nich milost nagedete“.
Vpravo na straně k Mohelnici je nápis v rytém rámci s prolamovanými rohy: DIE IRAL HIR VOR BEI GEHET CRISET DIE MUTTER IESU BEI IR WERDT IR GNADT FINDEN.
Sousoší piety od postavce odděluje širší profilovaná římsa.
 
STAV: pískovec je zvětrán, podstavec zpevněn kovovými pásy, sokl je v horní části vydrolený.
MATERÁL: pískovec, kov
 
Literatura:
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.13.
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
 
Barokní pieta stojí na pozemku p.č. 838, bez záruční listiny. Podle literatury by měly být nápisy na jiných stranách a některé zde již nejsou.
 
Fischer, R. Kříže a boží muky v Lošticích. Separát. 4 str.
Socha P. Marie sedmibolestné (u silnice k Moravičanům) má na straně k Lošticím latinský nápis Sancta Mater IesU, TIbI a serVo tUo Joanne PUDIl IaUs atqUe honor.
 
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 64.
 
 
Pověst
Pověst hovoří o záchraně vojáků, kteří tudy procházeli a ve vánici málem zmrzli, když se před nimi zjevila socha Piety, pod kterou si sedli. Za chvíli pro ně přijel vůz, který je zachránil. ZA to prý vojáci nechali sloužit k poctě Panny Marie několik mší
Záznam v kronice: V roce 1917 byl ubytován v Lošticích regiment kontingent vojáků, vzpamatovávajících se ze zranění i nemocí. Šlo o vojáky z Haliče a Bukoviny. V únoru 1917 byla tuhá zima. Vojáci z Kostic se vydali bůhvíproč do Moravičan. Trpěli však hladem a byli tak zesláblí, že když měli jít zpět do Loštic, nemohli dojít. Dobelhali se tedy sotva k soše Matky Boží na půl cestě. Zde zůstali bez hnutí ležet. Byli by dozajista zmrzli, kdyby to nezjistili loštičtí starousedlíci. Šli pro vojáky, odvezli je domů a ze skrovných prostředků je postavili zase na nohy.
Literatura: Pověst o záchraně polozmrzlých vojáků Pannou Marií má reálný základ, Moravský sever č.7, 14.2.2000, str.5
 
Fotografie z 5.10. 2006, Jaromír Mašek,
Foto Nina Koudelková, 30.8.2012, Mária Kudelová 2.10.2013
 
N 49° 45,024‘
E 16° 56,326‘
254 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx