Socha Panny Marie u kostela

obrázekobrázek obrázek

Socha Panny Marie před kostelem, začátek 19. století

Sokl o půdorysu čtverce stojí na jednom stupni, navazuje na něj vyšší, hranolový, nahoře odstupněný podstavec. Podstavec plynule přechází do kónického dříku, jenž je ze všech stran opatřen mramorovými deskami. Na přední desce je nápis: O MARIA BEZ Poskvrny hříchu prvotného počatá oroduj za nás kteří se k tobě utíkáme. Odpustky. Dřík zakončuje profilovaná římsa, na které je postavena socha Panny Marie stojící na srpku měsíce s hadem. Ruce má sepjaté k modlitbě.

 

STAV: pískovec narušen zvětráním

 

MATERIÁL: pískovec, mramor

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura a internetové zdroje:

https://www.turistika.cz/mista/pavlov-socha-panny-marie/detail

https://www.drobnepamatky.cz/node/17826

http://www.regionmohelnicko.cz/o/socha-p-marie-pavlov