Immaculata před domem č. 22

obrázekobrázekobrázekobrázek

Panna Marie (Immaculata), konec 19. století (?)

Před domem č. p. 22 je na dvou stupních posazen odstupněný sokl s rytým nápisem: Založeno od Genofefi Dvořák rozena Liderman. Na sokl navazuje hranolový podstavec, který je v čelní části zdobený festonem kolem mramorové desky s textem: Oroduj za nás, Matko boží milostivá. Pod textem rytý stylizovaný ornament. Podstavec odděluje profilovaná římsa, která nese kanelovaný sloup s bohatě zdobenou korintskou hlavicí se sochou Panny Marie Immaculaty. P. Marie je prostovlasá, ruce má sepjaté na hrudi a stojí na zeměkouli s hadem. Sloup není datován.

 

STAV: V roce 2007 byl pískovec zvětralý, sloup byl v horní části pod hlavicí zpevněný obručí, v horní části sloupu byly praskliny. V roce 2016 byl sloup restaurován.

 

MATERIÁL: pískovec, mramor

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/13780

http://www.jankopa.cz/wob/DH_008.html