Obrázek loučení Panny Marie s Ježíšem

obrázek

Obrázek loučení Panny Marie s Ježíšem

Na polní cestě mezi stromy nad Dubickem se v těžko přístupném terénu nachází obrázek s námětem loučení Panny Marie se svým synem Ježíšem. Autorem je Petr Herzig Dubický, malba není datována. Jedná se o malbu na plechu, vlevo v modrém šatu stojí žena a podává ruku muži v bílém rouchu a červeném plášti. Muž má dlouhé vlnité vlasy a vousy, druhou rukou ukazuje do krajiny za nimi.  

 

STAV: dobrý, nově malováno

 

MATERIÁL: plech

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

Místu se říká Loučení a o vzniku tohoto názvu se dovídáme v knize Josefa Koruny Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí. Podle jedné z verzí se zde loučily rodiny, které odcházely kvůli svému vyznání do ciziny, se svými blízkými. Druhá verze uvádí, že se na tomto místě loučila místní děvčata se svými nápadníky, a poslední praví, že se tu loučili mladíci odvedení na vojnu.

Koruna, J.: Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí. OÚ Dubicko 2016.

 

Internetové zdroje:

http://www.jankopa.cz/wob/DH_008.html

https://www.drobnepamatky.cz/node/20034