Obrázek sv. Huberta

obrázekobrázek

Obrázek sv. Huberta

V lese nad Dubickem směrem k Hrabové, v místě zvaném „U Štafiuse“, se nachází obrázek sv. Huberta, patrona myslivců a lovců. Místo je v katastru obce Hrabová.

Malba pod sklem, autorem je Jiří Hanuš, 1963 – signováno a datováno. Námětem je obrácení Huberta k víře; před jelenem, který má krucifix mezi parohy, klečí muž. Malba je umístěna na dřevěném sloupku se stříškou. Kolem místa s obrázkem je postaven nízký dřevěný laťkový plot.

 

STAV: dobrý

 

MATERIÁL: dřevo, sklo

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

K místu a obrázku se traduje také pověst, kterou zaznamenal Josef Koruna v knize Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí. Podle ní byl Štafius majestátní jelen, který žil v dubických lesích a jehož nikdo nedokázal skolit. Na místě, kde se s jelenem setkal jeden z lovců, nechali místní lidé namalovat obrázek s jelenem, před kterým klečí myslivec. Další verze říká, že Štafius bylo jméno jednoho z knížecích hajných, jehož podobu si vzal malíř za vzor. A poslední vysvětlení jména Štafius by mohlo souviset s německým slovem der Staffel, které znamená v překladu oddíl. Místo by tedy označovalo shromaždiště náhončích, možná i střelců před honem.

Koruna, J.: Pověsti a zajímavosti z Dubicka a okolí. OÚ Dubicko, 2016.

 

Internetové zdroje:

http://www.jankopa.cz/wob/DH_008.html

https://www.drobnepamatky.cz/node/20033