Sv. Trojice – před bývalou farou

Sousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farou

Sousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farouSousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farou

Sousoší Nejsvětější Trojice před bývalou farou, 1825

Na dvou stupních je postaven sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí, který má v čelní straně německy nápis: Gestif(l) von den Eheteuten(?) Georg et Rosa Fabianek  Erbachter alhier am 24 oktober 1825. Sokl je na bočních stranách zdoben rytým rámcem s dekorem a se zvýrazněnými rohy. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který podpírají ze dvou stran volutová křídla. Podstavec je členěn dvěma rámci, ve spodním, který i plasticky vystupuje, je pomocí ryté linie vytvořen širší rámec, který je ve středu horního okraje přerušen a stočen do volut. Nad ním je druhý rámec s vybranými rohy, v ploše s reliéfem sv. Jiří. Boční volutová křídla jsou zdobena ze stran rytým rámcem uvnitř s rostlinným dekorem. Vrchol podstavce zakončuje široká profilovaná segmentovitě vypnutá římsa ve středu s ornamentem mušle a kovovým závěsem na lucernu. Na římse jsou po stranách umístěni dva modlící se andělé, mezi nimi je postaven dřík, který má čelní stranu mírně konvexně prohnutou. Na dříku je v reliéfu sv. Rozálie, mladá dívka s věncem růží na hlavě, v ruce drží palmovou ratolest a vedle ní je na soklu košík s květinami. Boční strany dříku jsou zdobeny rytým rámcem uvnitř s dekorem a horní hrana je zvýrazněna odstupněním. Vrchol tvoří sousoší Nejsvětější Trojice – Bůh Otec s papežskou korunou na hlavě drží mezi koleny kříž s ukřižovaným tělem Krista, ruce má na příčném břevnu. U paty kříže je reliéf holubice – Duch svatý. Bůh má přes ramena plášť, který tvoří pozadí sousoší, na prsou je sepnutý.

 

STAV: pískovec je v dobrém stavu, pravděpodobně po renovaci

 

MATRIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 1. 10. 2016, 15. 4. 2018 a 31. 8. 2018, Ivana Valentová.