Litinový kříž u papírny

Vlčice, litinový kříž u papírny Vlčice, litinový kříž u papírny Vlčice, litinový kříž u papírny

Litinový kříž u papírny, 1866

Kříž stojí na dvou stupních, nízký hranolový sokl má obdélný půdorys a je zdobený 2 rytými rámci s vykrojenými rohy. Na sokl navazuje kónický podstavec, který má v čelní straně vsazenou mramorovou desku s nápisem: ERRICHTET VON FRAU THERESE FRITSCHER 1866. Podstavec zakončuje trojúhelný štít, ze kterého vyrůstá neogotický litinový kříž. V patě kříže je plastická postava světice držící kalich a kříž (sv. Barbora) umístěná mezi čtyřmi sloupy a pod gotickým baldachýnem. Kříž nese korpus Krista.
 
STAV: špatný, pískovcové stupně se rozpadají i přes zpevnění kovovými pásy, pískovec je narušen zvětráním, tělo Krista na kříži je ve značném stupni koroze.
MATERIÁL: pískovec, mramor, litina, železo
 
Fotografie ze dne 19.10.2006.
 
N 49° 44,087‘
E 16° 54,195‘
268 m