Kříž směrem na Stavenici

Úsov, kříž na levé straně silnice ze Stavenice do ÚsovaÚsov, kříž na levé straně silnice ze Stavenice do ÚsovaÚsov, kříž na levé straně silnice ze Stavenice do ÚsovaÚsov, kříž na levé straně silnice ze Stavenice do Úsova

Kříž na levé straně silnice ze Stavenice do Úsova, 1849

Na dvou stupních stojí obdélný hranolový nahoře odstupňovaný sokl o půdorysu kříže. Na něj nasedá podstavec stejného půdorysu, v čelní straně v mělké nice je reliéf P. Marie Bolestné a vzadu nápis v rytém rámci: Errichtet zur ehre Gottes und Maria von Franz und Maria Czulik in Jahre 1849. Podstavec zakončuje rozšířená profilovaná římsa nesoucí dřík. Dřík je v dolní části volutově rozšířený a zdobený akantovým ornamentem. Ve střední části dříku je vpadlý rámec s reliéfem kalicha s hostií, obilnými klasy a vinnou révou (symboly eucharistie). Dřík zakončuje trojúhelný štít, který nese kříž s tělem Krista.

 

STAV: dobrý, restaurováno

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 19. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

http://www.znatemapu.cz/drobne-pamatky-krize-usov

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-krize-usov