Kříž za potokem

Kříž za potokemKříž za potokemKříž za potokemKříž za potokemKříž za potokemKříž za potokem

Kříž za potokem, 1880

Kříž stojí na třech schodech, pod kterými je z přední strany vidět vrstva dalších kamenů, tvořících zpevněné podloží pod křížem. Obdélný sokl je nahoře odstupněný a nese hranolový podstavec, v jehož čelní straně je vsazena kamenná deska s německým špatně čitelným rytým nápisem: Errichtet zur Ehre Gottes von Ignac (?) (….) P (…)scha (..) im Jahre 1880. Podstavec je zakončen profilovanou římsou, která nese samotný kříž. U paty kříže uprostřed je kovový závěs pro lucernu (ta chybí). Kříž je zdoben v dolní části litinovým reliéfem Panny Marie Bolestné a v horní části litinovým tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: pískovec je zvětralý, na několika místech porostlý mechem, rytý text na vsazené desce je velmi špatně čitelný, deska je ušpiněna od koroze, kříž s tělem Krista pravděpodobně není původní, litinové části jsou napadené korozí

 

MATERIÁL: pískovec, litina, žula (?)

 

Fotografie ze dne 15. 4. 2018, Ivana Valentová.