Kříž na Trpíně

Palonín, kříž za Palonínem na polní cestě směrem na Trpín Palonín, kříž za Palonínem na polní cestě směrem na Trpín Palonín, kříž za Palonínem na polní cestě směrem na Trpín

Kříž za Palonínem na polní cestě směrem na Trpín, 1816

Kříž je zaznamenaný v indikační skice z rku 1834, kde stojí v křižovatce dvou cest, dnes je zde zachována pouze jedna cesta.
Na jednom stupni je hranolový v horní části odstupněný sokl, na který navazuje hranolový nižší podstavec zdobený reliéfem P. Marie Bolestné v pletencovém rámci. V čelní části soklu je nápis: Tento křiž gest wystaweny z nakladu Františka Kussiho a manželky Terezie z Palonina roku 1816. Na pravé straně je podstavec zdoben rytým rámcem s vykrajovanými rohy. Široká profilovaná římsa odděluje podstavec a dřík, který nese reliéf se symboly mučení Krista (kopí, houba na holi, důtky, třtina a provaz) a ve spodní části džbán (symbol krve Krista). Na bocích jsou na dříku ryté rámce s vykrajovanými rohy. Dřík zakončuje rozšířená římsa ve středu s rozetou s písmeny IHS, na kterou nasedá litinový jetelový kříž s tělem Krista.
Palonínská kronika obsahuje záznam o kříži u polní cesty z Palonína do Hrabí, či k Červené Lhotě. Byl postaven roku 1816 a vysvěcen farářem Valentinem Frankem.
 
LITERATURA:
Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 101.
 
STAV: pískovec je zvětralý, na některých místech praskliny, P. Marie Bolestná má uražený nos a část pletence také chybí.
MATERIÁL: pískovec, litina.
 
Fotografie ze dne 9.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
 
N 49° 43,171‘
E 16° 57,593‘
286 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx