Kříž v poli mezi Újezdem a Vyšehorkami

Újezd, kříž v poli mezi Újezdem a VyšehorkamiÚjezd, kříž v poli mezi Újezdem a VyšehorkamiÚjezd, kříž v poli mezi Újezdem a VyšehorkamiÚjezd, kříž v poli mezi Újezdem a Vyšehorkami

Kříž v poli mezi Újezdem a Vyšehorkami, 30. léta 19. století

Na dvou stupních stojí v poli kamenný kříž. Dvakrát odstupněný sokl má půdorys čtverce a nese v čelní straně částečně čitelný nápis: (-) 1834 (9?), pod tím (-) wurde  (-)tz errichtet von Joseph und Catharina Risster aus Ojezd No.6. Na sokl nasedá hranolový podstavec zdobený ze tří stran rytými rámci s vykrojenými horními rohy a s reliéfy – v čele Panna Marie Bolestná, vlevo sv. Rodina s holubicí a vpravo pravděpodobně sv. Florián. Na zadní straně byl původně černě psaný nápis, který je již nečitelný. Podstavec zakončuje široká profilovaná segmentově vypnutá římsa, v jejímž středu je umístěn reliéf okřídlené hlavičky andílka. Na římsu nasedá kónický hranolový dřík, který je v přední části zdobený reliéfem nástrojů mučení Krista – kopí, houba, důtky, svazek třtiny a provaz. Dřík přechází v rozšířenou profilovanou římsu a nese druhotně umístěný jednoduchý kříž (žulový?) s pravděpodobně litinovým korpusem Krista.

 

STAV: pískovec je silně narušen zvětráním a je oprýskaný. Sokl má část uraženou, text na něm je nečitelný, podstavec má uražený levý přední roh. Reliéfy jsou poničené zvětráním, detaily tváří jsou nečitelné a nesou zbytky zlacení, text na zadní straně podstavce je také nečitelný. Kříž je pravděpodobně druhotně umístěný. Zezadu je dřík a kříž zpevněn kovovou oporou.

MATERIÁL: pískovec, litina, žula

 

Kříž stojí na bývalé tzv. pivovarské cestě z Litovle do Loštic přes Újezd.

 

Fotografie ze dne 19. 10. 2006, Jaromír Mašek.