Kříž v centru u školy

Rájec, kříž v centru obce u školyRájec, kříž v centru obce u školyRájec, kříž v centru obce u školy

Rájec, kříž v centru obce u školyRájec, kříž v centru obce u školyRájec, kříž v centru obce u školy

Kříž v centru obce u školy, 1892

Na dvou stupních, z nichž spodní je součástí okolního terénu, je nízký hranolový sokl zdobený rytou linkou, na něj nasedá druhý. Ten je v horní části rozdělen nízkou jednoduchou volutově zakončenou římsou. V čelní spodní části je sokl zdoben reliéfem ve tvaru festonu, v horní části rytými malými volutami. Na soklu je umístěn podstavec s reliéfy v mělkých nikách, po obou stranách nad nikami jsou v nízkém reliéfu zpracované větvičky vavřínu. V čelní straně je v nice reliéf Panny Marie Bolestné, vpravo reliéf s postavou sv. Metoděje (pod ním je nápis s jeho jménem) a vlevo postava sv. Cyrila (atributy – kniha, kříž). Sokl ukončuje široká profilovaná římsa, na všech čtyřech stranách uprostřed zvednutá do špičky, na kterou nasedá hranolový dřík v čelní straně zdobený reliéfem s kalichem a hostií s písmeny IHS, po bocích vinná réva a obilný klas. Dřík je opět zakončen širokou profilovanou římsou, stejnou jako u soklu. Římsa nese kříž dole rozšířený s nápisem „Dokonáno jest“. Kříž je v ramenou zakončený do tří obloučků.

 

STAV: Kristus má uražená chodidla, kámen je na několika místech zčernalý (především v špičkách na římsách).

 

MATERIÁL: bílý slezský mramor

 

 

LITERATURA:

Kříž nechala postavit v říjnu 1892 obec za přispění několika místních obyvatel. Kříž zhotovil Jan Fietz, sochař z Lindewiese (Lipová-lázně) v okrese Frývaldovském ve Slezsku. Revers obce z 20. června 1893, zemského výboru z 2. září 1893 č. 37 320.

 

Valentin Fridrich: Kronika vesnice Rájce, I. díl, s. 23, rukopis, 1924.

 

http://www.drobnepamatky.cz/node/11844

 

 

Fotografie ze dne 12. 5. 2013, Mária Kudelová.