Kříž u školy

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázek

Kříž u školy, naproti kostelu, 1864

Sousoší stojí na dvou stupních, sokl má předsunutou střední část a původně nesl dnes již nečitelný nápis. Odsazený podstavec má stejný půdorys jako sokl. Střední část jeho čelní strany je  zdobena reliéfem sv. Prokopa v mělké nice, boční části jsou zdobeny prázdnými mělkými nikami. Na pravé straně podstavce je v zahloubené nice reliéf sv. Metoděje a na levé straně sv. Cyrila. Zadní strana podstavce nese nápis: Obnoven r. 1936. Pod tím vpravo je málo čitelný nápis: Gustav Vitoul, pozlacovač Loštice. Velký rytý nápis zní: Pod praporcem Pane Kříže tvého Jistá obec naše štěstí svého. Postaven L. P. 1864. S přispěním dobrodincu: Florian Lavička Josef Wyjidaček, Jozef Bilek a manželka Kateřina, a s obecní kasy pod představem obce: Jozef Wykydal, Jozef Kuba a Jozef Hönig. Podstavec zakončuje profilovaná římsa, ze které vyrůstá dřík v dolní části rozšířený, se zaoblenými hranami a rohy. Dřík je členěn rytými rámci s vykrajovanými rohy. Zaoblen a rozšířen je pouze z pohledové strany, zadní strana je rovná stejně jako podstavec. V čelní straně je dřík zdoben reliéfem kalicha s hostií, vinnou révou a obilnými klasy. Po stranách dříku stojí na římse samostatné sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Dřík je zakončen profilovanou římsou, na kterou navazuje kříž s tělem Krista. Kříž je v dolní části zdoben motivem rokaje. Sousoší je oploceno nízkým kovaným plotem.

 

STAV:  2006: spodní sokl s nečitelným nápisem – oprýskaný a zvětralý pískovec, zbytky zlacení na reliéfech a na zdobných prvcích mělkých nik. Dřík je ve spodní části zpevněn kovovými obručemi. Kov na plotu rezavý.

 

MATERIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura a internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/28116