Kříž po straně na silnici do Loštic

Moravičany, kříž u silnice po pravé straně od LošticMoravičany, kříž u silnice po pravé straně od Loštic

Kříž u silnice po pravé straně od Loštic, 1896

Kříž stojí na dvou stupních, hranolovitý sokl je v dolní části odstupněný a nahoře je zakončený římsou, která je vypnutá a ve středu přerušená a stočená do rozvilin. Vzadu na soklu je nápis: Postaven od Josefa a Jenovéfy Jarolímových 1896. Navazuje nižší soklík se zaoblenými hranami a v čelní straně zdobený ratolestí, hranolový podstavec odděluje jednoduchá římsa. Podstavec je vpředu po stranách členěn dvěma rámci nahoře zakončenými volutou. V mělké nice se nachází reliéf světice – Panna Marie Lurdská. Postavec je zakončen jednoduchou širokou římsou, ze které vystupuje dřík, dole po stranách rozšířený do volut. Římsu i spodní část dříku zdobí v části kartuš s rozvilinou, v horní části nízkého dříku je ovál s reliéfem kalicha a dřík je ukončen římsou uprostřed prohnutou a ozdobenou plastickou volutou. Původní kamenný kříž není zachovaný a místo něj je dřevěný jednoduchý kříž, který má vzadu nápis: Beneš J. 1992, vpředu na ramenech je nápis: AD GLORIAM DEI.

 

STAV: Světice v reliéfu má poničenou tvář, původní kamenný kříž byl nahrazen dřevěným od řezbáře Jaroslava Beneše z Loštic.

MATERIÁL: pískovec, dřevo

 

LITERATURA:

Novák, J.: Dějiny Moravičan a Doubravice. Obecní úřad Moravičany 1993, s. 120.

Kříž u silnice k Lošticím. Dokud nebyla okresní silnice, vedla tu takzvaná horní cesta do Loštic. U ní stál na území moravičanském dřevěný kříž se železným obrazem Ukřižovaného. Byl postaven nákladem Mariany, vdovy po Františku Křoupalovi z čísla 69 v Moravičanech, dle zakládací listiny ze dne 12. 10. 1906. Roku 1896 byla cesta změněna v silnici a kříž byl posunut dále do pole. Majitelé č. 69 Josef Jarolím a jeho manželka Jenovefa, rozená Křoupalová, dali postavit nový kříž s figurami umučeného Spasitele a Panny Marie Lurdské.

 

Novák, J.: Paměti moravičanského chrámu sv. Jiří a jiných náboženských památek v moravičanské farnosti. Loštice 1940, s. 16.

Kříž byl postaven za faráře Mašíčka Josefem Křoupalem z č. 69. Tento kříž byl vyvrácen při vichřici před sv. Martinem roku 1869.

 

Kronika obce Moravičany:

1896. Ten rok byl takový vichr před sv. Martinem, že se první kamenný kříž za dědinou, patřící k č. 34, svalil a celý se roztloukl, že musel být zcela nový vytesaný, krom spodního kamene.

 

Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině. Diplomová práce, ČZU Praha, Fakulta životního prostředí, 2013.

 

Fotografie z 5. 10. 2006.