Kříž u silnice na konci obce směrem na Zvoli

Rájec, kříž u silnice na konci obce směrem na ZvoliRájec, kříž u silnice na konci obce směrem na Zvoli

Rájec, kříž u silnice na konci obce směrem na ZvoliRájec, kříž u silnice na konci obce směrem na Zvoli

Kříž u silnice na konci obce směrem na Zvoli, 1804

Na hranolovitém soklu nahoře odstupněném je v čelní straně vyryt nápis „JOSEPF DIBLIK Z DROZDOWA 1804“. Na sokl je posazen hranolový podstavec, který je ve spodní části odstupněn, plocha stran podstavce je zdobena rytým rámcem v rozích s vybráním. Na čelní straně je reliéf P. Marie Bolestné. Podstavec je zakončen profilovanou římsou, na kterou nasedá hranolový kónický dřík zdobený zahloubenými rámci ze tří stran. Na přední straně dříku je reliéf s nástroji mučení Krista: v horní části – provaz, houba a kopí, v dolní části – řetěz, důtky a svazek třtiny. Dřík zakončuje širší profilovaná římsa nesoucí jetelový kříž s korpusem Krista. Nad Kristem je rytý nápis INRI.

 

STAV: Ulomen roh spodní římsy, chybí část chodidel (prsty Krista), pískovec narušen zvětráním.

 

MATERIÁL: pískovec

 

 

LITERATURA:

Kamenný kříž v Teodorově dal postaviti Josef Diblík z Drozdova r. 1804.

Valentin Fridrich: Kronika vesnice Rájce, I. díl, s. 23, rukopis, 1924.

 

V roce 1787 byl rozparcelován knížecí arcibiskupský dvůr a na jeho pozemcích, v těsném sousedství Rájce, byla založena osada Teodorov, na počest prvního olomouckého arcibiskupa Theodora Colloreda Waldsee.

Lolek, C. Rájec – obrázky z minulosti obce. Vydal Obecní úřad Rájec u příležitosti I. sjezdu rodáků v roce 1997.

 

Dnes je Teodorov část obce od křižovatky směrem na jih ke Zvoli. Od roku 1867 až do období První republiky měl Teodorov obecní samosprávu, tzn. že v té době existovaly v těsné blízkosti dvě samostatné obce – Rájec a Teodorov. Spojením obou dříve samostatných vsí vznikl dnešní Rájec.

http://rajec.zabrezsko.cz/dokumenty/54-Dejiny-vesnice-a-skoly-Rajec-1.cast.pdf (PDF)

 

Fotografie ze dne 12. 5. 2013, Mária Kudelová.