Kříž v části Pančava

Úsov, kříž u novostaveb, čtvrť PančavaÚsov, kříž u novostaveb, čtvrť PančavaÚsov, kříž u novostaveb, čtvrť Pančava

Úsov, kříž u novostaveb, čtvrť PančavaÚsov, kříž u novostaveb, čtvrť Pančava

Kříž u novostaveb, čtvrť Pančava, 1903

Kříž je ve spodní části zahloubený mimo terén, nelze proto říci, zda stojí na stupni. Odkryta je pouze římsa, která zakončuje spodní sokl, je profilovaná a uprostřed se stáčí do dvou volut. Na ni navazuje druhý, nižší sokl, také zakončený profilovanou římsou. Podstavec je hranolový, v čelní straně je v mělké nice reliéf P. Marie Bolestné. Po stranách je podstavec zdoben úzkými pilastry, které jsou nahoře zakončené 2 volutami (vždy na každém pilastru 2 volutky). Na zadní straně podstavce je vyryta datace MCMIII. Následuje jednoduchá profilovaná římsa, která je ve středu zdobena 4 palmovými ratolestmi. Krátký dřík je v dolní části volutově rozšířený a v horní části je zdobený reliéfem v oválu se symboly eucharistie – pohár, hostie, obilné klasy a vinná réva. Zakončuje jej jednoduchá římsa ve středu vypnutá a zdobená sponou. Vrchol tvoří kříž s litinovým tělem Krista.

 

STAV: Spodní sokl je zahlouben pod úrovní terénu, P. Marii Bolestné chybí část dlaní, Kristovi chybí prsty na pravé ruce, římsa podstavce má uražený levý roh, kříž je pravděpodobně nepůvodní (dodatečně osazený).

MATERIÁL: pískovec, litina

 

LITERATURA:

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-krize-usov

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.