Kříž u kulturního domu naproti domu čp. 111

Třeština, kříž u kulturního domu naproti domu č.p. 111Třeština, kříž u kulturního domu naproti domu č.p. 111Třeština, kříž u kulturního domu naproti domu č.p. 111

Kříž u kulturního domu naproti domu čp. 111, 1839

Hranolový sokl má na čelní straně dataci 1839, v horní části je odstupněný a zdobený ornamentálním dekorem. Postavec je obdélný, v čelní straně je v mělké nice  reliéf – Pieta, levá strana podstavce je také zdobena reliéfem v mělké nice – sv. Antonín Paduánský (mnich drží malého Krista) a vpravo je reliéf se sv. Floriánem. Pozadí reliéfů je modré a samotné postavy jsou natřené okrem. Podstavec zakončuje profilovaná římsa, která nese hranolový dřík, dole volutově rozšířený a zdobený volutovým vlysem, mezi volutami je stylizovaná mušle. Na přední straně dříku je ve vpadlém rámci reliéf s nástroji mučení Krista (kladivo, kleště, houba, kopí, svazek třtiny, žebřík, důtky a ?), pozadí je modré, reliéf je natřen okrově. Dřík odděluje od kříže profilovaná římsa v přední části s trojúhelným štítem. Vrchol tvoří jetelový kříž s tělem Krista, kříž je po bocích zpevněn dřevěnými latěmi.

 

STAV: celkem dobrý, kříž je zpevněn dřevěnými latěmi, na pravém rameni kříže chybí prostřední z laloků trojlístku. Pozadí všech nik a čelních ploch dříku je natřeno modře, reliéfy zase okrově, na soklu byl původně černý malovaný nápis – již nečitelný.

 

MATERIÁL: pískovec, dřevo

 

LITERATURA:

Kříž u kulturního domu je  z maletínského pískovce a  z roku 1839. Je umístěn v parčíku, který přiléhá ke kulturnímu domu v Třeštině. Do historie se dá napsat, že v sedmdesátých letech, kdy byl postaven kulturní dům, byly schody, které ke kříži patřily, zazděny do ohradní zdi. V roce 2009 prováděla obec celkovou rekonstrukci a výstavbu nových komunikací pro pěší. Došlo ke zbourání zdi a obec se tím vrátila k původní podobě umístění kříže.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/o/krize-trestina

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.