Kříž u kostela

Kříž u kostela, 1807 Kříž u kostela, 1807 Kříž u kostela, 1807

Kříž u kostela, 1807 Kříž u kostela, 1807  

 

 

Kříž u kostela, 1807

Na jednom stupni se zaoblenými hranami stojí hranolový sokl obdélného půdorysu, který je v horní části odstupněný. Na něj nasedá masivní, ze stran konkávně vybraný podstavec. Ten má v čelní straně reliéf P. Marie Bolestné v zahloubeném rámci s prolamovanými rohy, kolem rámce je květinový dekor. Vzadu je v zahloubeném rámci kopírujícím tvar podstavce rytý německý nápis: Dieses kreVß hat errichten lassen die polxina sladki N von vierhöf ao 1807. Podstavec ukončuje široká, profilovaná, segmentově vypnutá, ve středu (v čelní i zadní straně) přerušená a do rozvilin stočená římsa. Kónický hranolový dřík je dole rozšířen a po stranách lemován lištami dole volutově stáčenými. V takovémto rámci je z čelní strany reliéf s motivem nástrojů mučení Krista – kopím a houbou; naspod dříku mezi volutami je stylizovaná mušle a z vrcholu dříku visí dva zvonečky. Zadní strana dříku je zdobena ornamentem pásky, ze které na vrcholu visí dva zvonečky zakončené křížkem, uprostřed v průniku pásky je květina a ve spodní části dříku jsou písmena IHS s křížem, pod břevnem písmena H jsou tři hřeby a pod nimi opět ornament se zvonečkem. Dřík je zakončen širokou profilovanou římsou, na kterou nasedá jetelový kříž s tělem Krista, dole rozšířený a zdobený vyrytým rámcem s písmeny IHS.

STAV: V roce 2006 je pískovec narušen zvětráním – detaily na reliéfu podstavce nečitelné, podstavec má praskliny, na reliéfu jsou zbytky zlacení, příp. polychromie; stupeň, na kterém stojí sokl, je zpevněn kovovými pásy.

MATERIÁL: pískovec

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

Kříž je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod evid. číslem 998/3 jako součást areálu kostela Všech svatých.

Dobrá práce lidového kameníka, na níž v zlidovělém podání přežívá barokní ornamentika

/páska, mušle/, její cenu zvyšuje přesné vročení v dedikačním nápise. Kříž velmi dobře oživuje prostor mezi bránou na bývalý hřbitov a jižním bokem kostela.

Celkově dobrý, starší polychromie a zlacení sešlé.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1140485, https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-vsech-svatych-533666

 

Internetové zdroje:

https://www.mohelnice.cz/mohelnicky-zpravodaj-unor-2006/d-201409

https://www.turistika.cz/mista/vysehorky-lisnice-kriz-u-kostela/detail

https://www.drobnepamatky.cz/node/28115

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/vysehorky/vysehorky.htm