Kříž u kostela v zahradě domu čp. 16

Třeština, kříž u kostela v zahradě domu č.p. 16Třeština, kříž u kostela v zahradě domu č.p. 16Třeština, kříž u kostela v zahradě domu č.p. 16

Kříž u kostela v zahradě domu čp. 16, datace neurčena

Kříž stojí na jednom stupni, sokl je nízký, obdélný a nasedá na něj hranolový, po stranách konkávně vybraný, podstavec. V čelní straně podstavce je reliéf P. Marie Bolestné, vypnutá římsa je na středu přerušená a stočená do rozvilin. Kónický hranolový dřík kříže je dole volutově rozšířen a po stranách lemován lištami v dolní části volutově stáčenými. Mezi volutami je stylizovaná mušle, z vrcholu dříku visí akantový ornament. Dřík zakončuje rozšířená římsa, která nese kříž s korpusem Krista. Datace nebyla určena, ale na základě srovnání s jinými typologicky podobnými kříži by mohl být z konce 18. století až počátku 19. století.

 

STAV: Pískovec je narušený zvětráním, vzhledem k umístění kříže na soukromém pozemku nebylo možno zjistit případné nápisy.

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

http://www.regionmohelnicko.cz/o/krize-trestina

 

Fotografie ze dne 19. 10. 2006, Jaromír Mašek.