Kříž u kostela,1844

Kříž u kostela, 1844 Kříž u kostela, 1844 Kříž u kostela, 1844

Kříž u kostela, 1844 Kříž u kostela, 1844 Kříž u kostela, 1844

 

 

Kříž u kostela, 1844

Kamenný pískovcový kříž stojící u kostela vedle komunikace. Na jednostupňovém základu stojí hranolový, nahoře odstupněný sokl. Sokl má v čelní straně nápis: Gestiftet von / Josef Fritscher / Anno / 1844. Na sokl nasedá podstavec, který je zdoben ze tří stran reliéfy v mělké nice zakončené menším obloukem. V čelní straně se nachází sv. Trojice ve vertikální kompozici – nahoře je Bůh Otec s tiárou na hlavě, v rukou drží kříž s Kristem, pod ním je holubice (Duch svatý) v oblaku. Na pohledově levé straně je reliéf sv. Josefa s malým dítětem (Ježíšem) v náručí, v druhé ruce drží květy lilií. Na pravé straně je Matka Boží s dítětem v náručí, v ruce drží jablko, oba mají na hlavách koruny (Matka Boží Vambeřická).

Podstavec zakončuje jednoduchá profilovaná římsa, nahoře v čelní straně zakončená trojúhelníkovým tympanonem s reliéfem srdce s křížem, po stranách reliéfu ozdobná (snad) písmena II / RS (?). Na římsu nasedá dřík kříže, který je ve spodní části rozšířený a zdobený vlisovanými volutami, mezi volutami se nachází reliéf listového závěsu ve středu s bobulemi. Dřík je zakončený obloukovitě vzepjatou římsou, v čelní straně dříku je reliéf Bolestné Panny Marie. Dřík nese kříž s rameny jetelovitě zakončenými, korpus Krista je mírně disproporční a nad ním je tabulka s nápisem INRI.

STAV: v roce 2009 celkem dobrý, místy je pískovec zvětralý

MATERIÁL: pískovec

(254)   N 49° 46,152‘

E 16° 49,105‘

551 m n. m.

Fotografie ze dne 17. 9. 2010, foto Mária Kudelová.

 

V roce 2007 byl kříž jako součást areálu kostela sv. Maří Magdaleny zapsán jako kulturní památka.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-mari-magdaleny-540410

 

Internetové zdroje:

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/studenaloucka/studenaloucka.htm

https://www.drobnepamatky.cz/node/30054