Kříž u kapličky

Veselí, kříž u kapličkyVeselí, kříž u kapličkyVeselí, kříž u kapličkyVeselí, kříž u kapličky

Kříž u kapličky, 1. polovina 19. století (?)

Sokl obdélného půdorysu stojí na jednom stupni a je v horní části odstupněný. Na něj nasedá hranolový podstavec, který je zdobený v mělkých gotizujících nikách reliéfy. V čele je reliéf Panny Marie Bolestné, vlevo Marie Magdaléna (u vchodu do jeskyně, atributy kříž a lebka) a vpravo sv. Florián (muž ve vojenském oděvu, s putnou, hasící střechu domu). Podstavec je zakončený úzkou profilovanou římsou, která nese dole odstupněný dřík, který je ze stran podepřený volutovými křídly. Dřík je zdobený v čelní straně reliéfem kalicha s hostií, kotvou a křížem a zakončuje jej profilovaná do segmentu vypnutá římsa, ze které vyrůstá jetelový kříž s tělem Krista. Kříž je oplocen nízkým kovaným plotem.

 

STAV: pískovec je zvětralý, dřík je stažený železným pásem, postavy na reliéfech jsou natřené stříbřenkou, stejně jako reliéf na dříku a tělo Krista. Plot je také natřen stříbřenkou. Pískovec je z velké části zčernalý.

MATERIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, foto Jaromír Mašek.