Kříž u kapličky

Kříž u kapličky Kříž u kapličky Kříž u kapličky Kříž u kapličky Kříž u kapličky 

Kříž u kapličky Kříž u kapličky

Kříž u kapličky na návsi, 1859

Na jednom stupni je obdélný sokl, na který navazuje podstavec. Vpředu je mělké nice umístěn reliéf P. Marie Bolestné, na levé straně (z pohledu od čela) je v mělké nice reliéf sv. Floriána a na pravé straně sv. Jana Nepomuckého.
Vzadu je text : „Obnoveno r.1913“. Pod tím kurzívou další text: „Zakladatelé toho kříže jsou Johan a Mariana Wollek w roku 1859“.Podstavec je zakončený jednoduchou římsou v přední části vypnutou do tvaru trojúhelníku (klasicistní), navazuje nízký dřík, který je v čelní části zdoben kalichem. Dřík je zakončený profilovanou římsou v čelní straně segmentově prohnutou, na něj nasedá kamenný kříž s tělem Krista. Jednoduchý kříž, Kristus má bohatě řasenou a rozvlátou bederní roušku.
 
STAV: Schod částečně rozlomený, na celém kříži oprýskaná vrchní vrstva, zbytky polychromie a zlacení na plastikách a dříku.
MATERIÁL: pískovec, na některých částech silně zvětralý.
 
LITERATURA:
Jílek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s.15.
 
Fotografie ze 4.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie ze dne 2.10.2013, Mária Kudelová
 
N 49° 44,743‘
E 16° 54,455‘
299 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx