Kříž u kapličky

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

Kříž u kapličky, 1828

Na jednom stupni stojí sokl o půdorysu čtverce, který je v horní části odstupněný. Na sokl navazuje hranolový podstavec, který je z čelní strany zdoben v rytým rámcem s reliéfem postavy muže s radlicí (sv. Isidor). Ve spodní části je v rytém rámci datace 1828. Na levé straně je v rytém rámci reliéf postavy muže s liliovou ratolestí (blíže neurčený světec) a na pravé straně je – taktéž v rytém rámci – reliéf světice v řádovém rouchu a s palmovou ratolestí (blíže neurčená). Podstavec je zakončen širokou profilovanou římsou, která nese hranolový kónický dřík s reliéfem nástrojů mučení Krista – kopí, houba. Profilovaná římsa odděluje dřík a kříž s tělem Krista.

 

STAV: pískovec narušen zvětráním, rysy tváří nečitelné, především u světce, reliéfy postav natřené stříbřenkou

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, autor Jaromír Mašek.

 

Literatura:

Jílek, F. H.: Historický místopis kraje. Vydáno v roce 1941, s. 15. Havelkovo muzeum Loštice, H 2874.

Na obecním pozemku vedle osamocené kaple na trávníku nad lechovským rybníkem je kamenný kříž, jehož spodek je již hodně otlučen. Jak nápis hlásá, byl postaven v r. 1828. Na zadní straně kříže je nápis: Zur Ehre Gottes renovire durch Franz Appel und Terezka Hönig. Anno 1868. Stafirt Franz Havelka, maler von Loschitz.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/28117