Kříž u kaple

obrázekobrázekobrázekobrázek

Kříž u kaple, 1807

Na nízkém soklu je posazen hranolový podstavec zakončený širokou, profilovanou, do segmentu vypnutou římsou, která je uprostřed přerušená a volutově stočená. Na čelní straně je podstavec zdoben reliéfem kalicha s hostií, na levé straně je v rytém rámci s vykrajovanými rohy malba světice (P. Marie Bolestná), na pravé straně je velmi poškozená malba postavy světce (nelze blíže určit). Zadní strana nese v rámci s vykrajovanými rohy nápis: Jos (-) B (Z?)e (-) Anno 1807, pod tím je černě psaný druhý text: Rennoviert zur Ehre Gottes von den Eholeuten Eduard u. Julie End im Jahre 1938. Na římsu navazuje hranolový kónický dřík, v dolní části rozšířený do volut. Dřík je v čelní straně zdoben reliéfem s nástroji mučení Krista – kopí, houba. V dolní partii jsou mezi volutami dva akantové listy. Horní část je zdobena reliéfem se třemi spuštěnými zvonečky. Boční strany mají pouze ryté rámce bez ozdob. Profilovaná římsa odděluje dřík a jetelový kříž s tělem Krista. Patka kříže je ve vpadlém rámci zdobena reliéfem s písmeny IHS.

 

STAV: Zbytky polychromie na bočních stranách podstavce neumožňují bližší určení postav, především na pravé straně, malba P. Marie Bolestné na levé straně je zachovalejší – červený šat, modrý plášť, na čelní straně podstavce jsou zbytky zlacení na kalichu a hostii, pozadí kolem kalicha je modré a okolí červené. Dále jsou zbytky zlacení na dříku – akantové listy a polychromie na pozadí reliéfu. Kristovi chybí obličej.

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 9. 10. 2006, Jaromír Mašek. 

 

 

Internetové zdroje:

https://olomouc.rozhlas.cz/busin-u-mohelnice-lezi-na-konci-neuveritelne-krasneho-sveta-8089418