Kříž u kaple

obrázekobrázekobrázekobrázek

Kříž u kaple, 1883 (?)

Na jednom stupni stojí nízký obdélný sokl, na něj nasedá hranolový podstavec, který má v čelní straně mělkou niku s reliéfem sedící P. Marie Bolestné, u jejíchž nohou sedí blíže neurčená osoba (Kristus?), za zády P. M. je velký kříž. Na zadní straně podstavce je téměř nečitelný text, rozeznatelná pouze část posledního řádku: „ZDEGSSIHO W ROKU PANIE 1(88?)3“. Podstavec je ukončený nízkou profilovanou římsou, na kterou nasedá dřík dole volutově rozšířený, mezi volutami je stylizovaný akantový list. V ploše dříku je reliéf eucharistie a dřík zakončuje profilovaná, do segmentu vypnutá římsa, která je uprostřed přerušená a stočená do rozvilin s vavřínovými listy. Navazuje jetelový kříž s tělem Kristem.

 

STAV: Pískovec je zvětralý a napadený korozí, zbytky zelené barvy v nice, veškeré zdobné prvky a reliéfy jsou natřené stříbřenkou, text je nečitelný.

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

Internetové zdroje:

https://www.turistika.cz/mista/bohuslavice-kaple-sv-petra-a-pavla/detail

https://www.drobnepamatky.cz/node/17016                     

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/bohuslavice/bohuslavice.htm