Kříž u kaple

obrázekobrázekobrázek

Kříž u kaple, 1872

Na dvou stupních stojí obdélný sokl s černým textem na přední straně: Tento kříž ke cti a chvále Boží vystaven nákladem obce Hrabovské léta Páně 1872. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který je ze tří stran ozdoben obdélnými nikami, v čelní straně je v nice reliéf P. Marie Bolestné. Římsa odděluje podstavec a krátký dřík, který má na přední straně ve vpadlém rámci reliéf se symboly eucharistie. Následuje nízká profilovaná římsa nesoucí jednoduchý kříž s tělem Krista. V patce kříže je nápis: Dokonáno jest! Kolem kříže je černě natřený kovový plot.

 

STAV: Celkem dobrý, reliéfy a Kristus jsou natřeni okrově žlutou barvou. V roce 2018 byl již plot odstraněný a prostor před kaplí byl nově vydlážděný.

 

MATERIÁL: slezský mramor

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Závěrečná zpráva ústavního výzkumného úkolu. OVM 1990.

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Severní Morava, sv. 62, Šumperk 1991, s. 41–52.

 

Internetové zdroje:

https://www.turistika.cz/mista/hrabova-kriz-u-kaple/detail

https://www.drobnepamatky.cz/node/16977

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/hrabova/hrabova.htm

https://olomouc.rozhlas.cz/hrabove-dnes-vevodi-funkcionalisticky-kostel-6386039

https://www.obechrabova.cz/obec-7/kulturni-pamatky-v-obci/kaple-sv-matouse-a-kamenny-kriz-24cs.html