Kříž u zemědělského statku

obrázekobrázekobrázekobrázek

Kříž u družstva, 1831

Na kamenném stupni je hranolový, v horní části odstupněný sokl, v čelní straně je v rytém rámci nápis: Diese Statio Erricht von / Jakob und Pauline / Schreider 1831. Na sokl nasedá podstavec s rytým rámcem a reliéfem Bolestné Panny Marie. Podstavec je zakončen segmentově vypnutou římsou, pod jejímž obloukem je reliéf dvou putti. V dolní části dříku nad římsou je v čelní straně rytý německý text: Vatter (nečitelné, pískovec je poškozen) ger(n) von mir. Na římsu nasedá kónický dřík kříže, jehož čelní strana je zdobena reliéfem s motivy eucharistie – kalich s hostií – nad nimiž jsou nástroje umučení Ježíše Krista – kopí, houba na holi, metla, důtky. Na patce kříže je reliéf Krista v Getsemanské zahradě. Kříž má jetelové zakončení břeven a nese korpus Krista.

Kříž má znaky stejné kamenické práce jako kříž v Křemačově (Podolíčku) na návsi, 1857 (1837?).

 

STAV: v roce 2009 stál u kříže vzrostlý strom, v roce 2014 již skácen

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 30. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/21346

 

 

(208) N 49° 49,284‘

E 16° 50,083‘

491 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx