Kříž u dálnice

Palonín, kříž u dálnice Palonín, kříž u dálnice Palonín, kříž u dálnice

Kříž u dálnice, 1766

Kříž stojí na křižovatce původní silnice a nového nájezdu na rychlostní komunikaci u Palonína. Palonínská kronika zmiňuje kříž, který nechala postavit rodina Jarolímova z č. 15 roku 1766. Je zaznamenaný i na mapách stabilního katastru. Stojí na dvou stupních, hranolový sokl v přední části je zahloubený rámec, který je v horních rozích zdobený kvítkem, uvnitř rámce nečitelný nápis a datace 1876, vzadu datace 1903. Ze soklu přímo vyrůstá hranolový konický dřík, v dolní části odstupněný a mírně rozšířený, zdobený rytým rámcem s vykrajovanými rohy a datací 1766 na červeném podkladě, na levé straně v bílém okolí a ve stejném rámci nápis: FUNISATOR PAVEL JAROLIM F (- -) P. Vlastní dřík je zdobený také rytými rámci. Navazuje nepůvodní jednoduchý kamenný kříž s korpusem Krista natřeného stříbřenkou.
V roce 2008 byl kříž restaurován a nepůvodní kříž byl nahrazen úplně novým, vyhovujícím. Červený podklad v rámci byl odstraněn.
V roce 1975 bylo rozhodnuto o postavení rychlostní komunikace v místech, kudy původně vedla tzv. Hradská cesta z Loštic. Pozemky pod stvbou byly vykoupeny (kříž byl v té době na pozemku rodiny Pospíšilovy z Palonína č. 30) a roku 1978 začala stavba silnice. Kříž stál v trase stavby, byl proto rozebrán a po dokončení stavby znovu postaven, ovšem na jiné místo. Vrchní díl, údajně kovový kříž – se ztratil a byl nahrazen křížem náhradním, který pocházel z nějakého hrobu. V roce 2000 pan Josef Pospíšil zažádal o dotaci na obnovu kříže. V roce 2008 se po kladném vyřízení žádosti pustila restaurátorská firma René Seifrid do restaurátorských prací a hřbitovní kříž byl nahrazen novým.
 
LITERATURA: Koudelková, N.: Drobná sakrální architektura v krajině, diplomová práce, Česká zemědělská Univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra biotechnických úprav krajiny, 2013, str. 103 – 104.
Lolek, J.: Paměti dědiny Palonína, 1913.
 
STAV: zbytky polychromie na nápise na soklu i na dříku (červená a bílá barva), pískovec narušený zvětráním, na vrcholu kříže nepůvodní kamenný kříž z leštěného kamene (žula?), Kristus natřen stříbřenkou
MATERIÁL: pískovec, žula (?)
 
POZN.: Podobný typ kříže (dříku) také v Lošticích lokalita „U Valchy“ a Palonín v poli mezi kapličkou a Lošticemi. Ke stejnému autorovi poukazuje i datace zmíněných křížů, Palonín 1768, Loštice 1760, Palonín u dálnice 1766.
 
Fotografie ze dne 9.10.2006, Jaromír Mašek
 
 
N 49° 44,080‘
E 16° 57,413‘
264 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx