Nové Losiny, kříž u čp. 82Nové Losiny, kříž u čp. 82Nové Losiny, kříž u čp. 82

Kříž u čp. 82, 1876

Ke kříži vedou čtyři schody, na nich je postaven na nízkém a nahoru se zvedajícím, soklu obdélný podstavec. Podstavec je v čelní straně zdobený mělkým zahloubeným rámcem uvnitř s reliéfní výzdobou v podobě rozviliny. Na podstavec nasedá hranolový dřík, který má v čelní straně mělkou pseudogotickou niku. Boční strany dříku jsou zdobené rytými ornamenty ve tvaru rozvilin. V nice je rytý nápis: „Es ist vollbracht. Vater in dein Hände, enpfele ich meinen Geist“. V překladu: Dokonáno jest. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po stranách rámce je rytá girlanda z břečťanových listů, ve středu se stylizovanou růží. Dřík zakončuje profilovaná římsa nesoucí kříž s litinovým tělem Krista, ramena kříže jsou zakončena do špičky.

 

STAV: Dřík kříže je v patce prasklý, chybí nápisová páska na rameni kříže, původně byly nápis a výzdoba obtaženy zlatou barvou.

 

MATERIÁL: mramor, litina

 

LITERATURA:

Kříž nechal postavit majitel přilehlé usedlosti Albert Frömel v roce 1876, jak dokládá fundační smlouva, sepsaná ve Starém Městě pod Sněžníkem dne 4. 5. 1876. Stavba byla financována z nadace zakladatele ve výši 60 zlatých. Ve smlouvě zavazuje sebe a pozdější majitele usedlosti pečovat o mramorový kříž.

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Revers-Altstadt  am 4. Mai  1876.

 

Fotografie a podklady Josef Faltičko, 2017.