Nové Losiny, kříž u čp. 36Nové Losiny, kříž u čp. 36Nové Losiny, kříž u čp. 36

Nové Losiny, kříž u čp. 36Nové Losiny, kříž u čp. 36

Kříž u čp. 36, 1872

Na třech nových, betonových a jednom původním stupni je postaven nízký obdélný sokl se zkosenými předními rohy. Na něj nasedá nízký podstavec, který je v horní části odstupněný. Dřík je hranolový, v přední straně s nikou s reliéfem Panny Marie Bolestné, po bocích zdobené reliéfní výzdobou. Na pravé i levé straně dříku jsou také niky, ale prázdné. Na dřík navazuje jednoduchá profilovaná římsa, na kterou nasedal kříž. Na zadní straně dříku je vyryt letopočet 1871. V současnosti je usazena patka kříže s nápisem: „Es ist vollbracht“.

 

STAV: Kříž je v současné době v rekonstrukci, nika a reliéf P. Marie Bolestné jsou poškozeny, dřík má příčnou prasklinu. Po odchodu německého obyvatelstva kříž téměř zanikl.

 

MATERIÁL: pískovec?

 

LITERATURA:

Podle reversu byl kříž podobný tomu, který stojí u kostela. V zakládací listině se zavazují majitel usedlosti č. p. 36 Josef Weisser a jeho syn Franz za sebe i za pozdější majitele domu, že budou kříž udržovat. K tomu účelu založili nadaci na údržbu ve výši 135 zl. Kříž byl posvěcen v roce 1872.

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Revers-Neu Ullersdorf am 2. Februar 1872.

 

Kříž měl po 18 letech projít obnovou. SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Verzeichnis der Kreuze und Kapellen.

 

Fotografie a podklady Josef Faltičko, 2017.