Kříž směrem na Mohelnici

Podolí, kříž na levé straně na konci obce směrem na MohelniciPodolí, kříž na levé straně na konci obce směrem na MohelniciPodolí, kříž na levé straně na konci obce směrem na Mohelnici

Kříž na levé straně na konci obce směrem na Mohelnici, 1836

Sokl o půdorysu čtverce nese hranolový podstavec v čelní straně zdobený reliéfem P. Marie Bolestné v mělké nice. Na zadní straně vyrytý nápis: Anton Ehrenberger 1836. Podstavec zakončuje profilovaná, do segmentu vypnutá římsa, ve středu s reliéfem okřídlených hlaviček andílků. Na římsu nasedá hranolový kónický dřík, v čelní straně v zahloubeném rámci s prolamovanými rohy je reliéf s nástroji mučení Krista – houba, kopí, důtky, svazek třtiny, provaz vycházející z nádobky podobné džbánu(?). Dřík zakončuje široká profilovaná římsa, ze které vyrůstá kříž, dole rozšířený s ornamentem. Na kříži plastické tělo Krista.

 

STAV: Pískovec je zvětralý, oprýskává, chybí část obličeje P. Marie a jednoho z andílků. Zbytky polychromie na Kristovi – nohy, tělo, tvář, bederní rouška.

MATERIÁL: pískovec

 

http://www.regionmohelnicko.cz/o/podoli-cast-mesta-mohelnice

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006