Kříž se sousoším Kalvárie

obrázekobrázekobrázek

obrázekobrázek

Kříž se sousoším Kalvárie, 1858

Kříž se nachází na konci obce vlevo na silnici do Dubicka. Na nižší obdélný a odsazený sokl s předsunutou střední částí nasedá hranolový podstavec stejného půdorysu. Na přední straně podstavce v předsunuté části je v pseudogotické nice reliéf blíže neurčené světice. Ve spodní části jsou tři čtverce, které jsou dovnitř úhlopříčně členěné. Na zadní straně podstavce je špatně čitelný nápis: Tento křiž byl postaven ke cti a chvále Boží nákladem obce Bohuslavic. Pod tím je další nápis: Jan (Bub?)eník malíř z Loštic 1858(?). Podstavec ukončuje profilovaná římsa, na které jsou po stranách konzoly nesoucí plastiky Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Obě plastiky jsou v lidovém pojetí, ruce i nohy mají nepřiměřené velké. Mezi sochami je umístěn dřík, který je v dolní části rozšířený a zdobený lisovanými volutami. Na přední straně dříku je reliéf s motivem eucharistie – kalich s obilnými klasy a vinnou révou. Dřík zakončuje trojúhelný štít, který nese jetelový kříž s plochým tělem Kristem.

 

STAV: V roce 2007 byl kříž oplocený kovovým drátěným plotem, na reliéfu dříku byly zbytky zlacení a stříbřenky, tělo Krista bylo postříbřené, texty byly špatně čitelné a byly psány černou barvou. V roce 2017 byl již plot odstraněný.

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/16957