Kříž před kostelem

Kříž před kostelemKříž před kostelemKříž před kostelemKříž před kostelem

Kříž před kostelemKříž před kostelemKříž před kostelemKříž před kostelem

Kříž před kostelem, 1859

Na dvou stupních je hranolový, v horní části odstupňovaný sokl, na kterém je posazen vyšší podstavec. V čelní straně je v horní části mělké niky plastický reliéf Nanebevzetí Panny Marie, pod tím reliéf se stojícími apoštoly. Nika je rámována po stranách polosloupy zakončenými hlavicemi zdobenými akantem. Vzadu na podstavci rytá datace 1859. Následuje profilovaná římsa, ve středu segmentově vypnutá do trojúhelníku, která je v dolní části zdobena listovcem a obloučkovým vlysem. Na římsu nasedá kříž s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: dobrý

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 1. 10. 2007, 8. 8. 2012, Ivana Valentová.

 

LITERATURA:

Kříž je zapsán v Seznamu nemovitých kulturní památek okresu Šumperk pod číslem 1151/2, parc. číslo 1595/4 o.p.

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1141790

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/17471

http://www.stity.cz/informacni-centrum/pamatky-mesta/

 

 

V létě roku 1952 (právě když ke kostelu přicházel pohřební průvod) se rozlomil a spadl jeden ze dvou kaštanů rostoucích před kostelem. Koruna stromu těžce poškodila kříž před kostelem. Oba kaštany byly poté odstraněny. Ještě na fotografiích z roku 1955 je vidět pouze podstavec kříže, teprve po tomto roce byla památka opravena.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.