Kříž pod Valentovým mlýnem

Kříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na Crhov

Kříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na CrhovKříž pod Valentovým mlýnem - za odbočkou na Crhov

Kříž pod Valentovým mlýnem, 1896

Na jednom stupni stojí hranolový sokl o půdorysu kříže. V čelní části soklu je rytý nápis: „Pochválen buď Ježíš Kristus“. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který je po stranách podepřen volutovými křídly. Křídla jsou zdobena plastickým rostlinným dekorem. V čelní straně podstavce je v zahloubeném rámci reliéf Nejsvětější Trojice, pod kterou jsou dvě okřídlené hlavičky andělů. Rámec je zdoben festony. Plocha zadní strany volutových křídel zdobena není, pouze rytý dekor na volutách. Na těle zadní strany podstavce je v rytém rámci nápis: „Opraveno Ke cti a chvále Boží od Jana a (…)eo(a)lie Havelkových 1896“. Pod tímto nápisem je v dolní části ještě druhý rytý text, bohužel již špatně čitelný: „… od Josefa a …Valentových“. Vrchol podstavce zdobí reliéf okřídlených hlaviček dvou andělů, nad kterými se klene segmentovitě prohnutá profilovaná římsa, ve středu římsy je kovové očko na zavěšení lucerny. Na římsu nasedá členitý dřík, který je v dolní části rozšířen a zdoben reliéfem se stylizovaným palmovým listem (palmetou). Po stranách dříku jsou do obloučku prohnuté konzoly, které původně nesly další sochy. Horní část dříku je na bocích a zadní straně zdobena rytými rámci a v čelní straně reliéfem se symboly eucharistie – kalich s hostií, obilnými klasy a vinnou révou. Pod kalichem jsou dvě okřídlené hlavičky andělů. Dřík zakončuje profilovaná římsa, nesoucí původně kříž, ze kterého se zachovala pouze patka. K ní je druhotně pomocí kovových pásů připevněn litinový kříž s ukřižovaným tělem Krista. V dolní části novogotického kříže je ženská postava, pravděpodobně Panna Marie.

 

STAV: pískovec je zvětralý, ryté nápisy jsou místy nečitelné, chybí původní kamenný kříž, chybí také dvě sochy světců, které stály na konzolách

 

MATERIÁL: pískovec, litina

 

Původní podoba kříže je zachycena na fotografii z období 1. republiky po stavbě silnice a mostu do Crhova.

 

Kříž je zdařilou prací kameníka nebo kamenické dílny z konce 19. století.

 

Fotografie ze dne 2. 9. 2018, Ivana Valentová.

 

Internetové zdroje:

http://www.drobnepamatky.cz/node/12068

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.