Kříž pod Hudouskovými, U Parku

Kříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U Parku

Kříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U Parku

Kříž pod Hudouskovými, U ParkuKříž pod Hudouskovými, U Parku

Kříž pod Hudouskovými, U Parku, 1768

Na dvou stupních je postaven sokl s předsunutou střední částí, který má v čelní straně při horním okraji uprostřed rytou dataci: Anno 1768. Na soklu stojí podstavec z obou stran podepřený volutovými křídly. V zahloubeném rámci v čelní straně podstavce je reliéf Panny Marie Bolestné. Podstavec zakončuje profilovaná římsa, která je ve středu segmentovitě vypnutá. Na římsu nasedá dřík zdobený ze čtyř stran vpadlým rámcem, čelní rámec je vyplněn páskou. Dřík je zakončen profilovanou římsou nesoucí jetelový kříž s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: dobrý, po renovaci

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 8. 8. 2012, 25. 4. 2018, 2. 6. 2018 a 9. 6. 2018, Ivana Valentová.

 

LITERATURA:

Kříž stál původně o několik metrů výše a byl nasměrován k východu. Při renovaci na počátku 21. století byl přesunut z bezpečnostních důvodů na dnešní stanoviště.

Valentová, I.: Kříž s korpusem Krista v ulici U Parku – 250 let. Štítecký list, 2. 8. 2018, s. 5.

 

Fotografie a podklady Ivana Valentová.