Kříž na začátku obce

Veselí, kříž po pravé straně silnice před obcíVeselí, kříž po pravé straně silnice před obcíVeselí, kříž po pravé straně silnice před obcí

Kříž po pravé straně silnice před obcí, 1865

Na jednom stupni stojí sokl o půdorysu obdélníku a nese nápis ANNO 1865. Sokl je v horní části odstupněný, na sokl nasedá hranolový podstavec zdobený v čelní straně reliéfem – v zahloubeném rámci Panna Marie Bolestná. Nad ním je úzká profilovaná římsa, která podstavec člení na dvě části. Celý podstavec zakončuje další profilovaná římsa, na ni nasedá nahoře i dole odstupňovaný dřík s reliéfem symbolů eucharistie – poháru s hostií, obilnými klasy a vinnou révou, reliéf je umístěn v zahloubeném rámci s vykrojenými rohy. Kříž s plastickým korpusem Krista je posazen na nízké římse. Hrany podstavce i dříku jsou zešikmené.

 

STAV: pískovec je zvětralý, oprýskává, reliéfy jsou natřené stříbřenkou včetně těla Krista. Celkově špatný stav.

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.