Kříž směrem na Vyšehorky, 1881

Podolí, kříž na pravé straně silnice na kraji obce směrem od VyšehorekPodolí, kříž na pravé straně silnice na kraji obce směrem od Vyšehorek

Kříž na pravé straně silnice na kraji obce směrem od Vyšehorek, 1881

Na dvou stupních stojí hranolový sokl o půdorysu čtverce, na čelní straně s německým nápisem „Errichtet zur Ehre Gottes von milden Spendern der Ehrsammen Gemeinde Grosspoidl“. Pod tím vpravo dole „F. Schilhan 1881“. Na sokl nasedá hranolový podstavec, který je zdobený ze tří stran mělkými nikami s reliéfy – v čele P. Marie Bolestná s nápisem „O Mutter Christi bitt für uns“, na levé straně sv. Josef s Ježíškem v náručí, který v ruce drží jablko a pod nimi text „H. Josef bitt für uns“, vpravo je reliéf sv. Jana s nápisem „H. Johannes bitt für uns“. Zadní strana původně měla černý, dnes již nečitelný nápis. Podstavec je v horní části rozdělen úzkou římsou, která vytváří prostor pro pás s ornamentem. Navazuje profilovaná římsa nesoucí krátký konický hranolový dřík zdobený reliéfem kalicha s hostií, vinnou révou a svazkem obilí (symboly eucharistie). Dřík zakončuje opět profilovaná římsa, na ni nasedá jednoduchý kříž s tělem Krista, dole je kříž rozšířen a má nápis „Est ist vollbracht“. Kamenný kříž je oplocen kovaným nízkým plotem.

 

STAV: Pískovec je hodně narušený zvětráním, narezlý, oprýskaný, nečitelný opadaný nápis na podstavci, zbytky polychromie – modrá barva na pozadí a plášti na reliéfu P. Marie Bolestné, na pozadí reliéfu sv. Jana i sv. Josefa s Ježíškem také zbytky modré barvy, zbytky zlacení jsou patrné na všech reliéfech včetně pásu s ornamentem. Plot je rezavý.

 

MATERIÁL: pískovec, kov

 

http://www.regionmohelnicko.cz/o/podoli-cast-mesta-mohelnice

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006