Kříž na začátku obce

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázek

Kříž na začátku obce, 1897

Na dvou stupních stojí hranolový sokl, který má v čelní straně vročení 1897 a v pravém dolním rohu nápis: G. Czepa Müglitz. Na sokl navazuje odstupňovaný podstavec, který na nižším dolním stupni nese německý nápis: Errichtet zur Ehre Gottes von Franz und Josefa Cech. V čelní straně podstavce je v zahloubeném rámci reliéf Panny Marie Immaculaty a pod ní německy text: Unbelleckte Empfangnis (Neposkvrněné početí), na levé straně podstavce je v mělké nice polovystupující plastická postava světice s atributy (tesařská sekera, mučednická palmová ratolest v ruce), pod ní nápis: Hl. Josefa (nějaký anachronismus, zřejmě odkaz na křestní jméno donátorky, světice se jménem Josefa není). Na pravé straně taktéž v mělké nice polovystupující plastická postava muže, sv. Františka v mnišském rouše s růžencem uvázaným v pase a s kříži v ruce, pod postavou je nápis: Hl. Franziskus. Podstavec je zakončen do trojúhelníku segmentově vypnutou profilovanou římsou, v jejímž středu je umístěn reliéf okřídlené hlavičky andělíčka. Na římsu nasedá nízký dřík s reliéfem kalicha s hostií, vinnou révou a obilnými klasy. Dřík je zakončen profilovanou římsou, ze které vyrůstá kamenný kříž s tělem Krista. Celý kříž je oplocený nízkým kovaným plotem.

 

STAV: pískovec místy zvětralý a oprýskaný

 

MATERIÁL: pískovec, kov

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.