Kříž na Dubicko

obrázekobrázekobrázekobrázek

obázekobrázek

Kříž na začátku obce směrem od Dubicka, 1792

Na obdélném větším soklu nahoře odstupněném stojí podstavec, který je po stranách konkávně prohnutý. V čelní straně podstavce je v rytém rámci latinský text s chronogramem: VENIte agravati et qvi CON:fidenter laboratis et ego ex paterno favore reficiam vos. Ze zadní strany podstavce byl také původně text, nyní nečitelný, pouze datace 1792, vyrytá na horní části soklu. Podstavec zakončuje profilovaná, do segmentu prohnutá římsa, která je na středu přerušená a stočená do rozvilin. Kónický hranolový dřík je dole volutově rozšířený a po stranách lemovaný lištami dole volutově stáčenými. V takto vzniklém rámci je v čelní straně v dolní části málo patrný reliéf akantových listů vyrůstajících z volut. Z vrcholu dříku visí pletenec se třemi liliovými květy zavěšenými pod sebou. Motiv pletence, ovšem s jedním liliovým květem, je i na obou bočních stranách dříku, kde je ještě doplněn ve středu reliéfem rokaje. Na čelní straně dříku je kovový háček, sloužící k závěsu lucerny (?). Dřík je zakončený rozšířenou římsou, na kterou nasedá kříž s Kristem.

 

STAV: V roce 2007 byl pískovec narušen zvětráním, text na zadní straně podstavce byl nečitelný, stejně jako některé části dekoru na dříku. V roce 2008 byl kříž restaurován.

 

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

Pozn. Na kříži je rytá datace 1792 (?), ale po sečtení zvýrazněných písmen v chronogramu vychází datace 1797.

 

LITERATURA:

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese, Závěrečná zpráva ústavního úkolu, Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, 1990.

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Severní Morava, sv. 62, Šumperk 1991, s. 41–52.

 

 

Kříž je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 2122.

 

Kvalitní kamenická práce z konce 18. století v tradičním výtvarném pojetí. Doplňuje prostředí obce a dokládá křesťanskou zbožnost zdejších obyvatel.

 

Kříž vysoký cca 4,9 m je osazený na hranolovém hladkém soklu, který je ukončený ústupkem a převodkou. Zadní strana soklu nese vročení 1792. Nese nahoru se zužující konkávně probraný podstavec s nápisovou plochou, rámovanou prostou rýhou, s textem „VENITE/AGRAVATI ET QVI CON:/FIDENTER LABORATIS/ET EGO EX PATERNO/FAVORE REFICIAMVOS“. Podstavec je ukončen segmentovou římsou, která vprostřed ve výšce cca 1,5 m vrcholí párem dolů stočených volut. Na římse stojí nízký soklík ukončený převodkou, který nese na plintu podstavec kříže. Ten má tvar komolého jehlanu, u paty rozšířený volutami, stáčejícími obvodový pásek, z nichž vyrůstají akantové listy. V horní části čelní plochy je vodorovně orientovaný boltcový reliéf, na němž je zavěšená liliová snítka se třemi patry květů. V dolní části zadní strany dříku jsou pozůstatky nápisu „…ABSSAE/SE:…IOANNES/HAGE…/… Vlastní kříž s korpusem nese ve výšce cca 3,2 m výrazně předsazená fabionová římsa. Ramena jsou při koncích mírně rozšířená a ukončená obloukem při krajích esovitě prohnutým. Korpus je mírně deformovaný v proporcích. Svatozář je stylizovaná dvěma železnými trny, osazenými v Kristově hlavě. Nad ní je zvlněná tabulka s nápisem IN/RI.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kriz-536294

 

Internetové zdroje:

https://www.turistika.cz/mista/hrabova-klasicistni-kriz/detail

https://www.drobnepamatky.cz/node/16954

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/hrabova/hrabova.htm

https://olomouc.rozhlas.cz/hrabove-dnes-vevodi-funkcionalisticky-kostel-6386039

https://www.obechrabova.cz/obec-7/kulturni-pamatky-v-obci/krucifix-23cs.html