Kříž po levé straně na Vyšehorky

obrázekOBRÁZEKOBRÁZEKobrázek

obrázekobrázekobrázek

Kříž na silnici po levé straně směrem na Vyšehorky, 1884

Na dvou stupních je posazen sokl o půdorysu čtverce s nápisem v čelní straně: ZUR EHRE GOTTES ERRICHTET DURCH FRANZ STENZL FRANZ U. FRANZISKA DOLAK 1884. Na soklu je odsazený podstavec s reliéfy v mělkých nikách zvýrazněných polosloupy. Na čelní straně je sv. Trojice, pod ní nápis německy: Hl.Dreifaltigkeit, vlevo je P. Marie Bolestná a pod ní nápis: Hl. Maria, vpravo reliéf sv. Františka a pod ním německy text: Hl. Franziskus. Podstavec je v horní části po celém obvodu zdobený reliéfem s rozvilinovým dekorem a je zakončený úzkou profilovanou římsou, ze které vyrůstá kónický hranolový dřík. Dřík je v čele zdobený reliéfem kalicha s hostií, stojícího na otevřené knize, obilnými klasy a vinnou révou (symboly eucharistie). Na dřík je přímo nasazen kříž s tělem Krista. Na rozšířené dolní části kříže je rytý německý nápis: Es ist volbracht (Dokonáno jest). Na soklu na pravé straně vpravo dole je rytý nápis: H. Schilhan Moletein.

 

STAV: pískovec narušen zvětráním, oprýskaný, detaily tváří sv. Trojice částečně odrolené, v roce 2012 byl kříž restaurován.

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura:

Líšnické ozvěny, obecní zpravodaj, únor 2007, s. 10.

Kříži se také říká „Dolákův kříž“ podle jednoho z donátorů.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/14921

 

Dolákův kříž je památný tím, že až k němu chodíval vyšehorský farář naproti pohřebním průvodům z Líšnice.

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/lisnice/lisnice.htm